Kolková známka emise 1888 – nebezpečné falzum celistvosti

od | 13.01.2019 | Rakousko

( Článek ze znalecké práce Jana Pelikána )

Dne 21.10.2015 mi byla předložena na vyjádření a přezkoumání celistvost frankovaná kolkem 5 Kr emise 1888.  Tyto kolkové známky se především používaly na listinách dokumentů (např. smlouvy, účty, pasy), ale i jako frankované průvodní dopisy k balíkům (tzv. předchůdci balíkových průvodek, kde byl tento kolek v nominální hodnotě 5 Kr. emise 1888 natištěn). Fiskální znehodnocování kolků bylo prováděno přepsáním nebo přeškrtnutím části textu, úředním razítkem a také proděravěním. U průvodních dopisů k balíkům je znehodnocení kolků poštovním nebo úředním razítkem.

V listovním poštovním provozu ale neměly být použity. Přesto je známé použití 2 Kr. kolku (emise 1888 a emise 1893) místo poštovní známky na dopisnici a také 3 Kr. kolku na dopisech adresovaných v místě. Použití 5 Kr. kolku na dopise by bylo zcela výjimečné a specializovaný katalog Dr. Ferchenbauera cenu neuvádí. [2] Podle mého názoru by byla tato celistvost pravděpodobně filatelisticky motivována, tak jako většina použitých 2 Kr. kolků na dopisnicích. Mimořádně vzácně se vyskytují listiny s kolky v kombinaci s výplatními poštovními známkami daných emisí.

Obr. 1 Dopisnice frankovaná kolkem 2 Kreuzer,emise 1893, specializovaný katalog Dr. Ferchenbauera 2008/ díl II, strana 182 [2]

Obr. 2 Kompletní dopis frankovaný originálním kolkem 5 Kr. a padělaným razítkem CHOTĚBOŘ 14/5/94

Obr. 3 Ukázka malé části razítek z dopisů, které jsem měl k dispozici na porovnání

U předložené celistvosti se jednalo o použití fiskální kolkové známky 5 Kr. po platnosti (emise 1888 platila do 30.6.1893 a razítko je z roku 1894) na místo použití výplatní známky. Byla znehodnocena jednokruhovým razítkem CHOTĚBOŘ 12/5/94, monografie č.14, razítko č.340/4, typ E.76 [9] a adresována do Strakonic. Po podrobné prohlídce vyobrazené celistvosti s porovnáním zaručeně pravých razítek a využitím grafických programů Zoner Photo Studio + Corel Draw + UV-lampy, musím konstatovat, že podle mého názoru je 5 Kr. kolek emise 1888 pravý, ale použité razítko a celistvost je padělaná. K dispozici na porovnání jsem měl devět kusů prošlých celistvostí, většinou doporučené a zapsané zásilky. Všechny byly frankovány přesně podle poštovních sazeb a měly otisky originálních poštovních jednokruhových razítek CHOTĚBOŘ s různou datací. Razítka byly ve více typech, které mají u konkrétního tohoto typu razítka nepatrné rozdíly v písmu. Jednotlivé typy a výskyt je datován v rozmezí let 1888 až 1897. Vyobrazené padělané razítko vykazuje drobné rozdíly v písmu a také v barvě otištěného razítka. Padělatel použil obálku malého formátu, nalepil originální 5 Kr. kolek a padělal otisk razítka. Následně dopsal celou adresu, kterou u některých písmen rozmazal. Aby dodal celistvosti autentičnost tak při psaní adresy částečně odlepil 5 Kr. kolek pod levým dolním rohem a perem napsal písmeno „H“ ve slově Hofman pod kolek, aby to vypadalo věrohodně. Potom následně lehce přilepil kolek zpět. Zde se dopustil padělatel chyby, protože kontury razítka částečně nepřekrývají psanou adresu a lze to odhalit jak v grafickém programu, tak i pod UV-lampou. Vzadu také chybí část zadní chlopně a tím chtěl také padělatel poukázat na nedokonalost zachované kvality a opět zvýšit autentičnost. Použité padělané razítko považuji za nebezpečné a zatím je mi známo pouze na této celistvosti. Na pravé dolní straně 5 Kr. kolku je zkoušení a signování znalcem. I to mě velice zajímalo a proto jsem osobně zatelefonoval prodávajícímu. Ten mi sdělil, že celistvost osobně ukazoval znalci a ten mu ji také odzkoušel před 40 lety. Protože byly odzkoušeny i některé další vzácné celistvosti, které se nacházejí v jeho exponátu (např. smíšená frankatura emise 1850+1858, dopis s trepkou 1+1+1 Kr. ve vzácné hnědooranžové barvě, frankatura 1+2+6 Kr.) a jsou tyto celistvosti zaručeně pravé, neměl ani on důvod k pochybnosti o pravosti. Dopis byl deponovaný ve významném exponátu a teprve dnes při částečném rozprodeji se prokázalo padělání razítka a celistvosti.

1/2019

 

 

 

[2]       Ferchenbauer U.: Österreich 1850-1918, Wien 2008

[9]       Votoček E.: Monografie československých známek,13.díl,14 díl, Praha 1975/78,vč.dodatku I,II. 

Dodatek k článku:

Závěrem roku 2018 jsem měl možnost prozkoumat druhý zajímavý padělek se stejným jednokruhovým razítkem CHOTĚBOŘ 12/5/94. Jedná se o výstřižek s půlenou frankaturou 10 Kr. emise 1890, kde je použito právě toto padělané razítko. Má stejnou datumovku 12/5/94 a potvrdilo můj názor, že se jednalo o padělek razítka vyrobený zinkografii.

Obr. 4 Oba padělky razítka

Share This